Kvalitet -och livsmedelsäkerhet

 

Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet. All personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Som ett led i en kvalitetsäkerhet för dig som kund jobbar vi enligt det internationella HACCP-systemet och vi är även sedan feb 2016 certifierade enligt FSSC 22000.

FSSC 22000 är en global ISO standard för livsmedelssäkerhet. FSSC 22000 ställer  höga krav på ett väl fungerande och effektivt kvalitetsledningssystem samt livmedelssäkerhetsarbete.

Kvalitet är och förblir grundläggande för Brödernas Family Bageri AB. Kvalitet och livsmedelssäkerhet skall vara i fokus och inbyggt i våra rutiner utan att omfattande kontroll behöver utföras av annan person.

Alla i företaget har en röst och kan och är skyldiga att ifrågasätta produkternas kvalitet. Hos oss är det rent av sunt förnuft.

 

Sätt dig själv i kundens position, om du inte är nöjd med vad du gör åt dem just nu så ge dem inte det. Vårt Food Safety Management System, uppbyggt på HACCP-principerna, grundar för kvalitativa och säkra produkter samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras. Vi ser våra leverantörer som samarbetspartners.

 

Genom vårt samarbete ökar vi förståelsen om att våra kunder är deras kunder och vårt  gemensamma mål är alltid att tillfredsställa uttalade och outtalade kund- och konsumentbehov med våra produkter och tjänster. Vi ska som minimum leva upp till de krav som ställs i lagstiftning och av myndigheter samt de åtaganden vi har gentemot våra kunder. Med våra värderingar skapar vi förutsättningar för ett kvalitetsinriktat och framgångsrikt Brödernas Family Bageri AB.

 

PDF-IconFSSC 22000-certifikat

 

PDF-IconKvalitetspolicy_2021

 

 

 

 

Webbyrå Webbfabriken.com