Policyn och certifikat

Miljöpolicy

Vi ska vara lyhörda för marknadens, myndigheternas och övriga intressenters miljöönskemål och krav. Vi ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.

I samspel med våra kunder, leverantörer, konsumenter och andra samarbetspartners ska vi arbeta för att minska miljöbelastningen.

Miljöaspekter ska beaktas i alla led och vi ska sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkan i vår verksamhet där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.

Vi ska motivera och stimulera medarbetare till ett miljömässigt och ansvarsfullt agerande.

 

Palmolja

Sedan 2015 har vi tagit ett aktivt val att bidra till en hållbar produktion av palmolja därför  använder vi enbart certifierad palmolja i våra produkter. Vi är även medlemmar i RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil (www.rspo.org). Vår målsättning är att våra produkter under 2016 ska innehålla 100 % SG (segregerad) palmolja.

Vår syn på palmolja

 

 

GMO policy

Vår högsta prioritet är livsmedelssäkerheten och därför arbetar vi systematiskt för att erbjuda dig som kund ur alla perspektiv säkra produkter. Innan en produkt lanseras på marknaden genomgår den noggranna kvalitetskontroller där såväl råvaror som slutlig produkt undersöks och säkerställs.

Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer där arvsmassan förändrats så att de får de egenskaper man vill ha. Oftast gäller detta växter såsom GM-majs och GM-soja.

Våra produkter är fria från genetiskt modifierade organismer (GMO). Alla ingående råvaror kontrolleras noga innan de godkänns för användning i våra produkter.

 

Våra certifikat och policyn hittar ni här:

PDF-Icon Miljöpolicy

 

PDF-Icon FSSC 22000-certifikat

 

PDF-Icon Palmolja certifikat

Webbyrå Webbfabriken.com